พม. Poll ศูนย์สำรวจความคิดเห็นทางสังคม “60+ ฝ่าวิกฤติ COVID-19 สู่วิถีถัดไป (Next Normal)”

>>> ดูการถ่ายทอดสดย้อนหลัง

>>> เอกสารเพิ่มเติมและผลสำรวจ


Share: