พ.ม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปัน น้ำใจ ให้ผู้ด้อยโอกาสฯ ครั้งที่ 3

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นำส่วนราชการ ภาคเอกชนและเหล่ากาชาด มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวที่ประสบปัญหาสังคม ตามโครงการ พ.ม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจ ให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ครั้งที่ 3

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: