มอบบ้านผู้สูงอายุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางพิกุล กรีเทพ หัวหน้างานผู้สูงอายุ และนางสุธิตา บึงบัวตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่มอบบ้านผู้สูงอายุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับนายอำเภอห้วยผึ้ง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อพม. อสม.และเครือข่ายในชุมชน จำนวน จำนวน 3 หลัง ได้แก่ 1.องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จำนวน 1 หลัง 2.องค์การบริหารส่วนตำบลไค้นุ่น อำเภอก้วยผึ้ง จำนวน 2 หลัง และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุประเภทรายบุคคลจำนวน 2 รายในพื้นที่ ตำบลนามน อำเภอนามน

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: