มอบบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยจำนวน 3 ราย

… วันที่ 22 กันยายน 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์มอบหมายกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่มอบบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยจำนวน 3 รายได้แก่ 1) นางสาววิเชียร ภารดิลก ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน 2) นางสาวมอย ฝูงหอม ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ และ 3) นายบุญธรรม ศรีชัย ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ ในโอกาสนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมงานนายกเทศมนตรี ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ในพื้นที่ร่วมมอบบ้านในครั้งนี้

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: