มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้กับ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ดีเด่น ประจำปี 2564

       วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ 2564 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้กับ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ดีเด่น ประจำปี 2564 ได้แก่ นายนิราศ สืบมา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นต้นแบบอาสาสมัครในการดูแลผู้สูงอายุ ในการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 11/2564 ณ ห้องประชุมโสมพมิตรชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

Share: