รมว.พม. ชื่นชมและเป็นกำลังใจ ให้คุณพิสมัย หญิงไทยในต่างประเทศ ที่เป็นต้นแบบของความเป็นไทย


Share: