รมว. พม. ลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรภูเก็ตพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชน


Share: