ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อ 3 (ภาค ค) ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (24 มิถุนายน 2565)

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: