รับสมัครผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นำเยาวชน (รูปแบบออนไลน์) (29 กรกฎาคม 2564)

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นนคงของมนุษย์ กำหนดคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทย จำนวน 27 คน เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเยาวชน (รูปแบบออนไลน์) โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสาร


Share: