รับสมัครเด็กและเยาวชน เข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคีและสำนักความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ “เด็กอวด (ทำ) ดี” รอบ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 21 พฤษภาคม 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> https://xn--12c1bbao8gub4b2a5hpdxd.com/


Share: