ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2566

        วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายสงวน สุธรรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์        จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2566 ณ ที่ทำการนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: