ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล

>>> เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) พระเทพสารเมธีเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ รักษาการเจ้าคณะภาค 8 ประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการ องค์กรอิสระ ภาคประชาสังคม ประชาชน ร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


>>> ทั้งนี้ นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

>>> อ่านเพิ่มเติม


Share: