ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

… วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เหล่ากาชาดจังหวัด และประชาชนชาวกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธี

… นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งกิจการลูกเสือไทย ด้วยทรงมีสายพระเนตรอันกว้างไกล ที่มุ่งต้องการให้เยาวชนไทย มีความสามารถ และมีจิตสำนึกรักชาติ มีความสามัคคี และเห็นประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ

.

>>> อ่านเพิ่มเติม


Share: