ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดี

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยทีม One Home พม.กาฬสินธุ์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อนเดินทางไปดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: