ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

      วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรง​ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ด้วยการมอบเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว แผ่นพับ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้กับ เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ขอรับบริการ เนื่องในเดือนพฤศจิกายน เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์

Share: