ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีต้อนรับ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: