ลงพื้นที่จัดโครงการส่งเสริมคนพิการเพาะปลูกพืชสมุนไพรสู้ภัยโควิด-19

วันที่ 23 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์มอบหมายให้นางสาวปรียะดา ฉายถวิล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ,นายอนุชิต ศรีไพรวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นายกรวิทย์ จงมีสัตย์ นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่จัดโครงการส่งเสริมคนพิการเพาะปลูกพืชสมุนไพรสู้ภัยโควิด-19 ณ อบต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการรวม50คน

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: