ลงพื้นที่ช่วยเหลือ หญิงอายุ 29 ปี ครอบครัวยากจนและถูกสามรทำร้ายร่างกาย


Share: