ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่อำเภอฆ้องชัย ณ เขื่อนวังยาง และวัดหนองหวาย บ้านหนองหวาย ม.4 ตำบลลำชี

      วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ (CSR) พร้อมด้วย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอฆ้องชัย นายโรมรัก ภูหวล ปลัดอวุโส นายอาวุธ ศรีกมล ปลัด อบต.ลำชี นายพิชิต ศรเสนา กำนันตำบลลำชี และผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองหวาย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอฆ้องชัย ณ เขื่อนวังยาง และวัดหนองหวาย บ้านหนองหวาย ม.4 ตำบลลำชี เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย จำนวน 20 ครัวเรือน โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้มอบ

Share: