ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ขอความช่วยเหลือผ่านสถานีโควิด-19 : COVID-19 (รายการ NBT รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวเวณุกา เบ้าบัวเงิน ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ขอความช่วยเหลือผ่านสถานีโควิด-19 : COVID-19 (รายการ NBT รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน) พื้นที่ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ ทีม One Home กาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผือ และผู้นำชุมชน ซึ่งปรากฎว่าครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 คน มีสมาชิกในครอบครัวเป็นคนพิการติดเตียง 1 คน มีบัตรคนพิการ และได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ โดยมีหน่วยงานให้การช่วยเหลือดังนี้ 1.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ และ ทีม One Home กาฬสินธุ์ ได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม 2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผือ ให้คำแนะนำการกายภาพบำบัด ฟื้นฟูร่างกายสำหรับคนพิการ และให้คำแนะนำการดูแลสุขอนามัยคนพิการแก่ผู้ดูแลคนพิการ 3.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ทั้งนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผือ จะติดตามเรื่องการกายภาพบำบัด ฟื้นฟูร่างกายและสุขภาพอนามัยของคนพิการ ต่อไป


Share: