ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ กองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายวสุรัตน์ ภูอังคะ ตำแหน่งนิติกร กองทุนผู้สูงอายุ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ กองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล ได้แก่ พื้นที่ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 5 ราย พื้นที่ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 2 ราย รวทั้งหมด 7 ราย

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: