ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 100 ปี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564

… วันที่ 1 เมษายน 2564 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ หน่วยงาน One Home พม.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการในจังหวัด เครือข่ายในพื้นที่ และจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรม “จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 การให้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในยุค New Normal” เยี่ยมบ้านและดูแลทำความสะอาดบ้านผู้สูงอายุ 100 ปี คุณตาสุทธิ ช่องวารินทร์ บ้านเลขที่ 67 หมู่ที่ 6 บ้านหลุบ ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อดูแลความเป็นอยู่ สร้างขวัญและให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ในการดำรงชีพ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเลิศบุศย์ กองทอง เป็นผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นหัวหน้าคณะ


Share: