ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมสอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสุธิตา บึงบัว ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมสอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ประเภทรายบุคคล กองทุนผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำเภอกมลาไสย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ รวมจำนวน 5 ราย


Share: