ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ณ ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอสหัสขันธ์ สาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแหลมทอง กำนัน ผู้นำชุมชน จิตอาสา อพม. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และ พม.กาฬสินธุ์พิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแหลมทอง จะวางแผนให้ความช่วยเหลือร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


Share: