ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ประเภทรายบุคคล

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ ใจศิริ นักพัฒนาสังคม นายอนุชิต ศรีไพรวรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายปริญญา ศรีเมือง พนักงานขับรถยนต์ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงการขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ประเภทรายบุคคล จำนวน 22 ราย ในเขตพื้นที่ อำเภอกมลาไสย อำเภอฆ้องชัย และอำเภอร่องคำ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดต่อไป

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: