ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตพื้นที่อำเภอนามน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวปรียะดา ฉายถวิล ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด พร้อมด้วย นางสาวกนกกานต์ ภักดีสุวรรณ นิติกร และนายธีรวัฒน์ ภูละมูล พนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 5 ราย ในเขตพื้นที่อำเภอนามน และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์สำหรับคนพิการต่อไป

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: