ลงพื้นที่เยี่ยม​ให้กำลังใจผู้สูงอายุ​และคนพิการที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย และขอรับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางสิรินุช​ อันตรเสน​ พัฒนาสังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์​จังหวัด​กาฬสินธุ์​ ลงพื้นที่เยี่ยม​ให้กำลังใจผู้สูงอายุ​และคนพิการที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย และขอรับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ​ ในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง​ อำเภอห้วยเม็ก​ และเทศบาลตำบลหนองใหญ่​ อำเภอหนองกุงศรี​ จำนวน​ 2​ ราย​ เพื่อให้การช่วยเหลือตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: