ลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านพร้อมสอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

      วันที่ 23 พฤศจิกายนพ.ศ 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายนางสุธิตา​ บึงบัว​ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม​ และนายวสุรัตน์ ภูอังคะ ตำแหน่งนิติกร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมสอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ​ ประเภทรายบุคคล กองทุนผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลขมิ้น ตำยลลำคลอง อำเภอเมือง​ จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมจำนวน 4 ราย


Share: