เข้าร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเขต 12 (นายกันตพงศ์ รังสีสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.) ได้เดินทางมาตรวจราชการ ตามแผนการการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน ซึ่งคณะผู้ตรวจราชการ ได้ติดตามผลการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ได้แก่ การท่องเที่ยว และการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น งานมหกรรมภูไทนานาชาติ งานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และงานมาฆปูรณมีบูชา ทะเลธุงอีสาน นอกจากนี้จากนโยบาย 3 ร่ำรวย 3 ใจ ทำให้การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการดูแลกลุ่มผู้เปราะบาง ผู้ยากไร้ ตามแนวทางกาฬสินธุ์เมืองแห่งความสุข ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ทั้งนี้ นางศิริกร ณ ระนอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย One Home พม.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: