เข้าร่วมประชุมติดตามผลการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.45 น. นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวจริยา เลื่องลือ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวรายงาน ผ่านระบบ Cisco WebEx Meetings ในปี 2565 รัฐบาลตั้งเป้าหมายยึดทรัพย์ 10,000 ล้านบาท ซึ่งในห้วง 6 เดือนแรก ยึดทรัพย์ได้แล้วกว่า 8,453 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85 ของค่าเป้าหมาย ทั้งนี้ ประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ ได้มีการรวบรวมกฎหมาย เพื่อลดความซ้ำซ้อน และประชาชนเข้าถึงง่าย โดยกฎหมายฉบับใหม่มีการปรับบทลงโทษที่รุนแรงและไม่แยกความผิดออก ซึ่งมีการพิจารณาให้เกิดความเป็นธรรม ด้วยการลดโทษคดีไม่รุนแรง แต่ไปเน้นลงโทษหนักกับผู้ค้า เพื่อให้โอกาสผู้เสพและเพื่อช่วยลดความแออัดในเรือนจำ

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: