เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวง พม. ครั้งที่ 8/2566

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 8/2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: