เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วน

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วน ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: