เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางสาวเสมอใจ ทองอรุน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตยราชนารี ทรงเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 โดยมี นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.อ.วีรเทพ การุณรอบดุล เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 23 ณ โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: