เข้าร่วมสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ

    วันที่ 4 ตุลาคม 2566 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวปุณญณุช พิมพ์แสง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมสำรวจพื้นที่และประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตยราชนารี กำหนดทรงเสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสา           สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยมี นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. และ พล.อ.ท. ฐานันดร์ ประทีปทอง หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ณ โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: