เด็กดีเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 ณ ห้องโปงลาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายทรงพล ใจกริ่ม) อนุญาตให้เด็กดีเด่นของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2564 เด็กชายสรวิศ วรรณวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา อำเภอเขาวง และเด็กหญิงอาริยาภรณ์ แก้วกัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ เข้าพบ พร้อมผู้อำนวยการโรงเรียนบัวขาว คณะครูและผู้ปกครอง เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กนักเรียนที่เป็นเด็กดี สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมกันนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้อนุญาตให้เด็กทั้ง 2 คน ได้นั่งเก้าอี้ทำงานของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กและเป็นแรงจูงใจให้เด็กได้ทำความดีเป็นพลังของสังคมในอนาคตต่อไป

>>> อ่านเพิ่มเติม


Share: