เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางสิรินุช​ อันตรเสน​ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์​ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษหัวข้อ”การเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวภายใต้ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา​ (covid19) ณ เทศบาลตำบลห้วยเม็ก​ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กิจกรรมครั้งนี้ได้มอบหมายให้นางกมลพรรณ สถิตย์นาค ตำแหน่ง​ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสาวลัดดา พรกุณา ตำแหน่ง​ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ร่วมเวทีกระบวนวนการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างพลังสตรีสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน​ เพื่อให้ได้แนวทางการขับเคลื่อนพลังสตรีเสนอต่อจังหวัดและระดับประเทศต่อไป

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: