ร่วมแสดงความยินดี

        วันที่ 19 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นางศิริกร ณ ระนอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ทีม พม.กาฬสินธุ์ (One Home) ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีกับ นายสำเริง ม่วงสังข์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องปฏิบัติราชการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: