4 ปี กับผลงานในภาพรวมของ กระทรวง พม.

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดทำผลการดำเนินงาน ” 4 ปี กับผลงานในภาพรวมของ พม. ช่วงปี 2562 – 2566″

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: