เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน ผ้าไทย (21 มิถุนายน 2565)

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์ รางวัลรวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท เปิดรับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2565

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ประชาสัมพันธ์พื้นที่ในการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของกลุ่มอาชีพสตรี คนพิการ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม เด็กและเยาวชน และสินค้าเครือข่ายของ พม.

ประชาสัมพันธ์พื้นที่ในการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของกลุ่มอาชีพสตรี คนพิการ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม เด็กและเยาวชน และสินค้าเครือข่ายของ พม. ผ่าน Facebook Group ภายใต้ชื่อ “ทอฝันมาร์เก็ตเพลส by พม” และ Facebook page ภายใต้ชื่อ “ทอฝัน by พม.”


Share:ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2565 (16 ธันวาคม 2564)

       กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2565 อายุระหว่าง 18 - 25 ปี สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอประวัติ และผลงานได้ทางเว็บไซต์ www.dcy.go.th หัวข้อ "ประกาศรับสมัคร" หมดเขตส่งผลงานภายในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564

>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial