ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธี ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล และ พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช หน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: