ออกหน่วยบริการตามภารกิจโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์

        วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับทีม One Home พม. กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการตามภารกิจโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการ จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ณ โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 30 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท และมอบถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภค บริโภค) ให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 20 ราย พร้อมทั้งออกบูธกิจกรรมให้บริการและให้คำปรึกษา เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ ตามกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. 

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: