ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่การปฏิบัติการจัดตั้งกองบุญดูแลพระสงฆ์อาพาธ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นางศิริกร ณ ระนอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่การปฏิบัติการจัดตั้งกองบุญดูแลพระสงฆ์อาพาธ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี พระครูวรธรรมธัช ดร. เจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานสงฆ์ และนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับนายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:เข้าร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเขต 12 (นายกันตพงศ์ รังสีสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.) ได้เดินทางมาตรวจราชการ ตามแผนการการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน ซึ่งคณะผู้ตรวจราชการ ได้ติดตามผลการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ได้แก่ การท่องเที่ยว และการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น งานมหกรรมภูไทนานาชาติ งานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และงานมาฆปูรณมีบูชา ทะเลธุงอีสาน นอกจากนี้จากนโยบาย 3 ร่ำรวย 3 ใจ ทำให้การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการดูแลกลุ่มผู้เปราะบาง ผู้ยากไร้ ตามแนวทางกาฬสินธุ์เมืองแห่งความสุข ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ทั้งนี้ นางศิริกร ณ ระนอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย One Home พม.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ทอดผ้าป่า “กองบุญเพื่อการให้จังหวัดกาฬสินธุ์” เพื่อระดมทุนช่วยเหลือกลุ่มเปาะบางและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 12 มีนาคม 2566 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุรีรัตน์ กอเจริญยศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธนภัทร ณ ระนอง ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ร่วมพิธีทอดผ้าป่า “กองบุญเพื่อการให้จังหวัดกาฬสินธุ์” พร้อมถวายต้นผ้าป่า โดยมียอดทำบุญ เป็นเงิน 448,825.75 บาท และยอดโอนทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธา เป็นเงิน 138,579.33 บาท รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 587,405.08 บาท โดยมี พระครูวรธรรมธัช ดร. เจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานสงฆ์ ให้ศีล เจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ (นางศิริกร ณ ระนอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์) พร้อมด้วย One Home พม.กาฬสินธุ์ คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมความรับผิดชอบ ต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ (CSR) ร่วมทอดผ้าป่า “กองบุญเพื่อการให้จังหวัดกาฬสินธุ์” เพื่อระดมทุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป ณ วัดกลางพระอารามหลวง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial