เข้าร่วมสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ

    วันที่ 4 ตุลาคม 2566 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวปุณญณุช พิมพ์แสง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมสำรวจพื้นที่และประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตยราชนารี กำหนดทรงเสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสา           สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยมี นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. และ พล.อ.ท. ฐานันดร์ ประทีปทอง หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ณ โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีต้อนรับ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:4 ปี กับผลงานในภาพรวมของ กระทรวง พม.

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดทำผลการดำเนินงาน ” 4 ปี กับผลงานในภาพรวมของ พม. ช่วงปี 2562 – 2566″

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial