ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้ นางเบญจวรรณ ริทเทอร์ เพื่อน้อมนำถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ประจำปี 2566 ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ด้วย

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:รณรงค์ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อแผ่นพับและเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว ให้แก่ส่วนราชการแลละประชาชนทั่วไป ในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎรบำรุง ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ออกหน่วยบริการตามภารกิจโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการ จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

    วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับทีม One Home พม. กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการตามภารกิจโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการ จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ณ โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวคนพิการ ผู้สูงอายุ จำนวน 10 ครอบครัว ๆ ละ 2,000 บาท พร้อมทั้งออกบูธกิจกรรมให้บริการและให้คำปรึกษา เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ ตามกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. 

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ออกหน่วยบริการตามภารกิจโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์

        วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับทีม One Home พม. กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการตามภารกิจโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการ จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ณ โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 30 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท และมอบถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภค บริโภค) ให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 20 ราย พร้อมทั้งออกบูธกิจกรรมให้บริการและให้คำปรึกษา เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ ตามกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. 

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมาย นางสาวเสมอใจ ทองอรุณ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวสิรินาถ อายุวัฒน์ นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม พร้อมให้การช่วยเหลือถุงยังชีพ และให้คำแนะนำสวัสดิการทางสังคม ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2566

        วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายสงวน สุธรรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์        จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2566 ณ ที่ทำการนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ประชุม One Home พม.กาฬสินธุ์ เตรียมแผนฟื้นผู้ช่วยเหลือประสบอุทกภัย-สงครามอิสราเอล

19 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำหน้าที่ประธานการประชุม One Home พม.กาฬสินธุ์ เตรียมแผนฟื้นผู้ช่วยเหลือประสบอุทกภัย-สงครามอิสราเอล รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด บูรณาการช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial