ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 10/2565

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 10/2565 เวลา 09:30 น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับทีม One Home เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามมติที่ประชุมดังนี้

  1. เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 158 ราย 125 ครอบครัว เป็นเงิน 179,000 บาท
  2. เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน 73 ราย 73 ครอบครัว เป็นเงิน 219,000 บาท
  3. เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว จำนวน 15 ราย 15 ครอบครัว เป็นเงิน 30,000 บาท
  4. เงินสงเคราะห์ด้านเงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์ จำนวน 1 ราย 1 ครอบครัว เป็นเงิน 5,000 บาท
  5. เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จำนวน 17 ราย 17 ครอบครัว เป็นเงิน 34,000 บาท
  6. เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 20 ราย 20 ครอบครัว เป็นเงิน 40,000 บาท
  7. เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีฉุกเฉิน จำนวน 5 ราย 5 ครอบครัว เป็นเงิน 15,000 บาท
    รวมการให้ความช่วยเหลือครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น จำนวน 289 ราย 256 ครอบครัว เป็นเงิน 522,000 บาท

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ร่วมลงนามถวายพระพร

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นางศิริกร ณ ระนอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และกล่าวถวายพระพร ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน เจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณห้องโถง ด้านหลังศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ร่วมแสดงความยินดี

        วันที่ 19 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นางศิริกร ณ ระนอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ทีม พม.กาฬสินธุ์ (One Home) ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีกับ นายสำเริง ม่วงสังข์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องปฏิบัติราชการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:มอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพ ประเภทรายบุคคล จากกองทุนผู้สูงอายุ

วันที่ 13 กันยายน 2565 นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการมอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพ ประเภทรายบุคคล จากกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้กับผู้สูงอายุที่ได้รับการอนุมัติกู้ยืมจำนวน 14 ราย เป็นเงิน 353,119 บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 8/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial