4 ปี กับผลงานในภาพรวมของ กระทรวง พม.

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดทำผลการดำเนินงาน ” 4 ปี กับผลงานในภาพรวมของ พม. ช่วงปี 2562 – 2566″

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:เรามี LINE จะบอก

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ของสำนักงาน

เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อนผ่าน Line Official Account


Share:“ปภ. เปิดช่องทางรับแจ้งเหตุ 1784”

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดช่องทางการรับแจ้งเหตุด้านสาธารณภัย Official Line “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” เป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุด่วนสาธารณภัย ประสานขอความช่วยเหลือแบบ Real Time รวมถึงจะพัฒนาเป็นช่องทางการแจ้งเตือนภัยและแหล่งข้อมูลด้านสาธารณภัยที่ครบวงจร ทั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถนำไปใช้ในการป้องกัน เตรียมพร้อมรับมือ การแก้ไขปัญหา และให้การช่วยเหลือด้านสาธารณภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial